KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

“Camex” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereği, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz.

“Camex” tarafından işletilmekte olan www.camex.com.tr ve www.camexstore.com internet sitelerimizi ziyaret etmeniz, kullanılan elektronik uygulama ve yazılımlar üzerinden üyelik oluşturarak veya üye olmadan internet üzerinden sipariş vermeniz, ürün satın almanız, buna bağlı olarak elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, fabrikamızdan ve internet sitesi üzerinden online ürün ve hizmet almanız için gerekli işlemleri yapmanız nedeniyle, kişisel verileriniz Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; ürün veya hizmet alan kişiler, potansiyel ürün veya hizmet alan kişiler ve internet sitemizi ziyaret eden ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Veri sahibi ilgili kişi gruplarına göre ayrı ayrı aydınlatma metinleri ayrıca hazırlanmış olup, yetkili şirket birimlerinden politikalarımızı temin edebilirsiniz.

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Camex Cam İşleme Sanayi Anonim Şirketi (“Camex”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.
2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Şirketin ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek. Şirketimizce işletilen www.camex.com.tr ve www.camexstore.com internet sitesi, elektronik uygulama ve yazılımlar üzerinden üyelik kaydının oluşturulması, sipariş verilmesi, sipariş verilen ürünlere ilişkin sepet, adres, ödeme, onay süreçlerini sürdürmek. İnternet üzerinden online elektronik satış işlemlerini gerçekleştirmek. Fabrikamızdan ürün ve hizmet almanızı sağlamak. Talep ve şikayet süreçlerinin takibi, iletişimin sağlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, mükerrer üyelik işlemlerinin önlenmesi, üyelik kapsamında gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek. İşlem güvenliğini ve fiziksel mekan güvenliğini sağlamak. Sözleşmenin kurulması ve ifasını sağlamak, ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak. Profilleme, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya ve bilgilendirme, görevlendirme, risk yönetimi faaliyetlerini yerine getirmek. Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak. Finans, muhasebe, ödeme, tahsilat, faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek, sevkiyat, kargo ve teslimat süreçlerini, çağrı merkezi hizmetlerini yerine getirmek. Hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü, şirket yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek amaçlarıyla, Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Kimlik Bilgisi: Adı, Soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik, geçici kimlik numarası, pasaport numarası, doğum tarihi, paylaştığınız resmi kimlik belgeleri üzerindeki diğer nüfus kimlik bilgileri, meslek, görev, unvan, cinsiyet bilgisi.
İletişim Bilgisi: Telefon, paylaşılan fax numarası, e-posta, paylaşmanız halinde kep adresi, adres, posta kodu, adres numarası.
Lokasyon Bilgisi: Teslimat adres bilgisi, konum bilgisi.
Finansal Bilgiler: Kredi Kartı Bilgisi, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası, EFT, Havale, Mail Order Ödeme Bilgileri, Firma bilgisi, Vergi No, Vergi Dairesi, Fatura ve diğer finans bilgileri.
Müşteri/Üye Bilgisi: Müşteri numarası, üyelik bilgisi, kullanıcı adı, üyelik ID numarası, meslek, görev bilgisi ve gerekli diğer üyelik bilgileri.
Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: İnternet sayfası, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız, internet satış işlemlerini gerçekleştirirken; sepet, adres, ödeme, onay süreçleri için gerekli alanları doldurmanız sırasında işlenen verileriniz, yaptığınız yorumlarda yer alan kişisel verileriniz, satın alınan ürünler, ürünlerin alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, alışveriş geçmişi, cari hesap bilgisi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, sözleşme bilgisi, müşteri numarası, sipariş numarası bilgisi.
Risk Yönetimi Bilgisi: Ticari, teknik, idari risk yönetimi, görevlendirme bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sayfası, sosyal medya hesapları işlem bilgisi, IP Adresi, Şifre, parola, kullanıcı adı, karekod bilgileri, kullanılan, yazılım, donanım işlem bilgisi, log kayıtları, internet erişim bilgileri.
Pazarlama Bilgisi: Ürün sipariş, talep bilgisi, geçmiş alışveriş bilgisi, internet çerez bilgisi, reklam, kampanya, anket, tanıtım gibi etkinlikler vasıtasıyla işlenen bilgiler, cep telefonu, elektronik posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen pazarlama bilgisi,
Görsel Kayıtlar: Tanıtım, kampanya, aracı kurum ve kuruluşlar, sair kanallar vasıtasıyla; fabrika ve eklentilerinde, internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, video paylaşımlarındaki görüntüleriniz.
Hukuki İşlem Bilgisi: Kişisel veri sahibinin verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, şirket tarafından yapılan satış işlemi ile ilgili diğer sözleşmeler, KVKK Başvuru formu işlem bilgisi, şirket faaliyetleri kapsamında yapılan hukuki iş ve işlemler, adli makamlarla yapılan yazışmalarda işlenen kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, icra daireleri, noterler gibi adli makamlarla yapılan işlemler kapsamında işlenen veriler.
Talep ve Şikayet Yönetimi/Değerlendirme Bilgisi: Şirketimizin ticari faaliyetler kapsamında, internet sitesi, kullanılan uygulamalar, whatsapp hattı, sosyal medya hesapları, çağrı merkezi veya doğrudan iletilen şikayet veya taleplerin yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan işlemler sırasında işlenen kişisel veriler.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: İlgili kişiler ve ziyaretçilerin fabrikamızı, çalışma ofislerimizi ve eklentilerini ziyaretleri sırasında elde edilen giriş çıkış, kamera kayıt bilgileri.

 

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Kişisel verileriniz; yukarıda 2 nolu bentte sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere; yetkili şirket birimlerine ve şirket yöneticilerine, temsilcilerimize, yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, avukatlık bürolarına, gümrük ve mali müşavirlerimize, danışmanlarımıza, denetçilere, bankalara, finans kuruluşlarına, nakliye ve kargo şirketlerine, yurt içi ve yurt dışında bulunan; teknolojik hizmet veren donanım, yazılım, firmalarına, veri güvenliği sağlayan bulut şirketlerine, şirket veri tabanına, ilgili gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel bilgileriniz, elektronik yazılım ve uygulamaları kullanmanız, uygulamalar üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız, sipariş talebinde bulunmanız, internet satış işlemlerini gerçekleştirirken; sepet, adres, ödeme, onay süreçleri için gerekli alanları doldurmanız, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımızı, üçüncü taraf internet sitelerini ziyaret etmeniz, çağrı merkezi hizmetlerden faydalanmanız, elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, iletişim formlarını doldurmanız, fabrika ve çalışma ofislerimizi ve eklentilerini ziyaret etmeniz, ticari alış veriş yapmanız halinde doğrudan, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta ve toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5 inci maddesi gereği işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Camex Cam İşleme Sanayi Anonim Şirketi, Kayapa OSB Kayapa Sanayi Bulvar No: 41 16110 Nilüfer Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya info@camex.com.tr veya info@camexstore.com adresine e-posta göndererek, ilgili kişinin şahsi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine camexcam@hs03.kep.tr elektronik posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.